Aktualizace VOP od 16.1.2022

MamiGYM Indoor Jeremi

pro zjednodušení rezervací a náhrad na lekce MamiGYM aktualizujeme naše obchodní podmínky. Seznamte se, prosím, s návrhem změn těchto podmínek, které začnou platit pro stávající klienty od 16.1.2022. Tyto nové obchodní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce zde.

Nově bude zavedeno rušení skupinových lekcí do 18h předchozího dne, u workshopů a individuálních konzultací/lekcí do 48h před začátkem lekce. Platnost náhrad zůstavá 30 dní od termínu zrušení lekce, náhrady se budou moci vybrat na jakékoliv lekci MamiGYM (kromě Light a individuálních lekcí/workshopů) a prodloužit o 7 dnů pod vaším účtem. Největší změnou je zrušení kreditového systému, který přinese větší přehlednost našich služeb.

S ohledem na toto zrušení kreditového systému budou veškeré dosud nevyčerpané kredity v uživatelském portálu převedeny od 16.1.2022 na jednotlivé vstupy kategorie FIT, a to v poměru kredit ve výši 180 Kč = 1 vstup FIT. Pokud po přepočtu jednotlivých kreditů na vstupy zůstanou v uživatelském systému kredity v hodnotě 179 Kč a méně, dojde k výměně těchto zbývajících kreditů za 1 vstup FIT. Platnost takto převedených vstupů je závislá na vaší výši kreditů v uživatelském portálu. Pokud v době převodu činily vaše kredity v uživatelském portálu alespoň 500 Kč, činí platnost vašich vstupů  FIT 6 měsíců od 15.1.2022. Pokud v době převodu činily vaše kredity v uživatelském portálu méně něž 500 Kč, činí platnost vašich vstupů  FIT 3 měsíce od 15.1.2022. Věříme, že vás tento vstřícný převod potěší, a budete mít tak více času pro využítí vstupů.

Vstup FIT je platný na všechny dostupné lekce MamiGYM, kromě Light a individuálních cvičení a workshopů.

Kreditovým systémem je možné nadále platit, po 16.1.2022 dojde k jeho převodu.

Pokud byste si přály vrátit cenu za nevyčerpané kredity, vyměnit kredity za jakékoli jiné služby nabízené z naší strany nebo využít vašeho práva odstoupit od smlouvy, kontaktujte nás nejpozději do 15.1.2022 prostřednictvím emailu info@mamigym.cz.