Light

Tereza Macková (Řeháková)

O mně

Pohyb mě provází již od dětství a nedokáži si představit, že by tomu tak nebylo i do budoucna. Začala jsem se sportovní gymnastikou, tenisem a tancem. U tance jsem zůstala a pochybuji, že se ho někdy vzdám. I díky němu jsem se dostala k metodě Pilates, která mé poničené gymnastické tělo dala dohromady.
Během studia fyzioterapie jsem zjistila, jak moc je důležitý správný pohyb. Ne se jenom hýbat, ale hýbat se tou správnou cestou. Proto na všech svých lekcí kladu důraz na správné provedení cviků, protože kvalita je důležitější než kvantita.

Fotky z lekcí